2º Bachillerato

FISICA 2º BACHILLERATO

Vibraciones y Ondas

Vibraciones y Ondas 2006.pdf
Vibraciones y ondas 2008.pdf
Vibraciones y ondas 2009.pdf

Interacción Gravitatoria

Interacción Gravitatoria 2002.pdf
Interacción Gravitatoria 2007.pdf
Interacción Gravitatoria 2008.pdf
Interacción Gravitatoria 2011.pdf

Interacción Electromagnética

Interacción Electromagnética 2007.pdf
Interacción Electromagnética 2010.pdf

Óptica

Examen Óptica 2007.pdf
Examen Óptica 2008. pdf

Física Moderna

Física Moderna 2007.pdf
Física Moderna 2007 (2).pdf
Física Moderna 2008.pdf

PAU y Otros

Olimpiada Física_06-07.pdf
Examenes PAU resueltos
Examen teoría Fisica 2006.pdf
Física septiembre 2007.pdf
Final de fisica 2007.pdf
Examen Teoría Física2006.pdf
2ª evaluación Física 2009.pdf
Final Junio 2009.pdf
Física PAU 2007
Anuncios